U-Sving

«Det vi før kalte sladder -er egentlig limet i ett bygdesamfunn», det er jo faktisk helt sant hvis vi tenker oss om litt. Alle får vite litt om alle.
Det er egentlig ikke bygdesladder det er bygdeinformasjon.

U for uferdig i Nevlunghavn

U for uberegnelig

Settes det en u foran blir ordet negativt. Sånn er det med det meste. Med u blir setningen gjerne negativt ladet og du kan beskrives som «uforberedt», «uspiselig», «ufyselig» og «utrivelig».
Ingen av disse ordene passer på meg. Og jeg tror jeg verken snakker usant eller er ubehøvla, hvis jeg sier at jeg er noe usjenert. Eller for å si det rett fram – jeg er ganske rett fram.