U-Sving

«Det vi før kalte sladder -er egentlig limet i ett bygdesamfunn», det er jo faktisk helt sant hvis vi tenker oss om litt. Alle får vite litt om alle.
Det er egentlig ikke bygdesladder det er bygdeinformasjon.